tisdag 19 januari 2010

Är Syrien vår framtid?

Tar idag del av en härlig nyhet. Framtida lösningar på miljön, infrastruktur, ekonomi m.m antar de flesta kommer från världens ledande politiker. ( Köpenhamnsmötet m.m ) men jag är övertygad om att det är i det lilla och via duktiga entreprenörer som kraft skapas. Detta (be)visas åter idag när det ifrån Syrien presenteras en ide om hur man kan bygga ett helt samhälle som producerar egen mat, löser sin egen energi m. m dvs ett kretsloppsamhälle. De som är negativa tänker säkert direkt att ja ja de har inte sådan vinter m.m som vi men med sådana tankar stannar projekt som detta istället för att lösa de utmaningar som finns. Politiker skall möjliggöra och stötta människor så att nya lösningar kommer fram. Det enda vi vet om framtiden är att det inte hänt ännu så bromsa inte utan stötta entreprenörer från världens alla hörn.