onsdag 12 mars 2014

För att fördela pengar måste de först komma in.

Det blir återigen mycket tydligt hur det går en skiljelinje i hur de röd/gröna i jämförelse med de ”borgerliga” partierna i hur man ser på ekonomi.

De röd/gröna fokuserar på ökad skatt och vad de skall lämna i bidrag.

De borgerliga partierna fokuserar på att hålla igång ekonomin via olika drivkrafter för att på så sätt få in pengar i stadskassan för att därefter besluta om vad som behöver stimuleras för ökade intäkter och fördelning på prioriterade områden.

I en tid där det varit global lågkonjunktur och framförallt en Europeisk sådan har Sverige genom en fungerande stimulans av hushållens ekonomi lyckats få en konstant tillväxt detta samtidigt som övriga länder tvingas till kraftfulla besparingar.

Nu kan vi se återhämtningar i övriga Europa och därmed kommer vår exportmarknad att åter få en skjuts och därmed bidra till tillväxten. När exportmarknaden tar fart kommer investeringsbehoven att öka och därmed snurrar hjulen på än mer då te.x den nya maskinen eller den utökade industrilokalen genererar arbetskraft hos något annat företag med anställda.


Det är då helt riktigt att behovet av finansiell stimulans inte ser ut att behövas. Man skall te.x. inte sänka skatter för löntagare med avsikt att få ökad inhemsk konsumtion om vi ser att konsumtionen blir verklighet ändå.


Det som är markant skillnad i att se på finanspolitik är även att det bevisligen har kommit in mer skattepengar med ett sänkt skattetryck och arbetsmarknadsstimulanser än vad det gjorde innan dessa åtgärder. Detta verkar inte röd/grön finanspolitik förstå.

Om det kommer in mer pengar finns det mer att fördela jämfört med att minska skatteinbetalningar genom ökat skattetryck.


De rekord stora investeringarna som tex. görs inom skolsektorn skulle aldrig kunna göras om det inte betalats in rekord mycket i skatteinbetalningar.


Se även DN


via WordPress http://ift.tt/N6UZTq

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar