fredag 20 december 2013

Folkpartiets provval inför EP-valet

Jag kandiderar i Folkpartiets provval inför EP-Valet. Med min bakgrund, engagemang och vilja skall jag göra allt för att Folkpartiet skall nå långt i EP-Valet och profilera mig och Folkpartiet på bästa sätt.

Med min vardag i förändringsarbete och ledare i den största Europeiska banken jobbar jag dagligen på insidan med vikten av samordning gällande Europeisk finanspolitik.

Europa behöver enas om en flyktingpolitik där vi alla hjälps åt och räddar individer, familjer och äldre via ett humant och värdigt skydd.

Sverige behöver samarbete med övriga länder i Europa och de behöver ett starkt Sverige i Europa. Sverige står sig starkt och skall så förbli bland övriga länder.


EP valet


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1109