lördag 13 mars 2010

Kommunvalet i Lidköping

Då var även vår kommunvalslista från Folkparitet i Liköping klar. Det har först varit provval med ett rekordstort deltagande där nomineringskommiten gjort ett bra arbete. Nomineringskommiten hade sedan en lista till förslag baserad på provval och enskilda personers förhandsinformation om hur mycket de planerat att delta aktivt under kommande mandatperiond.
När väl nomineringsmötet var över kunde jag se på en lista där jag hamnade överst efter önskan av så gott som alla medlemmar, oerhört startkt förtroende vilket känns otroligt bra.
Listan för övrigt består av många nya namn i toppen och det hoppas jag kan trigga många att välja FP i kommande val.

Under helgen är jag i Västerås på riksmöte med FP och lyssnar och deltar i många roliga och nyttiga föreläsningar