söndag 13 oktober 2013

Med rätt förutsättningar får vi det bästa av allt


Det politiska uppdraget på kommunal nivå är i stort att skapa möjligheter, riva hinder och styra kommunen i den riktning som gynnar kommuninvånarna bäst.
Det kan vara inom områden såsom att agera för att bevara ett så bra sjukhus som möjligt att kämpa för natur och vatten i Råda ås eller som nu är högaktuellt handelns utveckling i Lidköping.

Från Folkpartiet ser vi mycket gärna en etablering av fler butikskedjor i Lidköping för både ökad handel och arbetstillfällen. Det vi dock är rädda för är att de som redan idag åker till Lidköping för att handla, liksom var vi Lidköpingsbor handlar, kan få ett förändrat mönster. Vi ser gärna dragplåster i form av butikskedjor där vi även kan få idag passerande bilism på riksväg 44 att stanna till. Vi har dock för Lidköpings framtid inte vunnit mycket på detta om det samtidigt inte finns en plan för hur dessa personer skall lockas in till Lidköpings centrum.
Folkpartiet ser en möjlighet i att om vi skapar förutsättningar för att enkelt komma in till centrum och där kunna visa upp en annan typ av handel och miljö via de genuina butiker och bebyggelse vi har i centrum, så får vi det bästa av allt.

För att detta skall vara möjligt fordrar det dock både en enkelhet i att kunna parkera liksom att gå över till betalningsfri parkering via P-Skiva. Vi måste ge möjligheter till utökad handel, utökad pendlarparkering och till detta även ny bostadsbebyggelse i Hamnstaden. Det fordras helt enkelt utökade möjligheter till parkering i nära framtid. Vår inställning är även att med den teknikförändring som sker med avsikt att göra bilen allt mer miljövänlig kommer bilen att ha en plats i ett modernt samhälle även i framtiden.
Vi ser gärna ett eller flera parkeringshus med fri parkering i anslutning till centrum och gärna med solpaneler på taket så att elbilen kan laddas med solenergi medan man fikar och shoppar i centrum. Vi måste stimulera en bättre miljö samtidigt som vi både ser och skapar möjligheter för ett framtida Lidköping.