torsdag 29 augusti 2013

Ökat antal bussresenärer i Lidköping


Nu är vi från Folkpartiet trötta på att bussarna i Lidköping går alltför tomma. Vi måste agera för att bevara de busslinjer vi har eftersom vi tror att de egentligen skulle kunna vara välbesökta samt att det är helt rätt väg att gå i ett hållbart samhälle. Om vi inte får upp antalet resenärer är risken stor att linjerna tas bort och det känns helt fel. Vi har därför lämnat in motion enligt nedan.Sex månaders fritt busåkande i Lidköping

 

Lidköping har flera busslinjer med antalet resenärer är tyvärr för dåligt. Anledningen till att det är förhållandevis få resenärer kan vara många. Dels är det inte alla som tänker på att bussen är ett alternativ till bilen och en del har dålig vetskap om hur busslinjerna går.

För att öka antalet resenärer föreslår vi därför att det under en period av sex månader och då förslagsvis vintertid skulle vara gratis för alla att åka buss i Lidköping.

Detta skulle inte medföra några större inkomstförluster då antalet resenärer i dagsläget ändå är väldigt få.

Detta skulle vara en investering inför framtiden både vad gäller antalet resenärer och därmed inkomstökning i pengar liksom framförallt en investering i miljön.

  

Folkpartiet föreslår därför att:

 

Lidköpings kommun inför gratis bussåkande i stadstrafiken under en sexmånaders period.