tisdag 10 maj 2011

Minsta gemensamma nämnare

Vänsterpartiet går ut med att läxor borde tas bort från skolan ur ett rättviseperspektiv.
Tyvärr är Sverige inte ett land som kan nöja sig med att sänka kunskapskraven i skolan. Vi lever inte i ett land där kunskapsnivån kan sänkas år efter år i internationella förhållanden.

Om vi inte upprätthåller en högre kunskapsnivå på våra skolor kommer vi tyvärr att halka efter än mer och det vore riktigt illa. För att Sverige skall klara sig på lång sikt fordras att vi har tillverkning och försäljning av tjänster som exporteras till andra länder och därmed drar in pengar som vi kan använda till ökad välfärd och import.

Vi måste ha högre ambitioner och vara mer problemlösande än att säga att alla har inte föräldrar som har tid eller kunskap att hjälpa till med läxläsning och det berättigar att ur ett rättvisperspektiv ta bort det för alla. Satsa i stället på att agera för att stöd med läxläsning är något som borde kunna ordnas för alla eller för de som har behov. Detta tycker jag vore mer rättvist och dessutom en högre ambitionsnivå.