onsdag 23 mars 2011

Barnens framtid

Det är troligen ingen som inte märkt att just Folkpartiet tagit upp kampen för en bättre skola.
En skola som inte tappar i kunskapsresultat år efter år och där fler och fler barn går ur grundskolan utan behörighet för gymnasieutbildning.

Gymnasieutbildning är något som återkommer i fler och fler undersökningar som en av skillnaderna i fråga om ett arbete eller arbetslöshet. Det gör ju inte saken mindre viktig utan snarare tvärtom.

Vi vill göra detta ordentligt och inte ta genvägar som förra regeringen gjorde i form av att minska kraven till gymnasiet så att alla skulle komma in. Detta löser enbart problemet på kort sikt och döljer dessutom själva grundproblemet som består i minskade kunskaper.
Vi lever i ett globalt samhälle och kan inte acceptera att sänka kraven istället för att med kraftfulla åtgärder på allvar agera för att skapa en kunskapsbyggande skola för alla.

För alla menar vi att vi inför betyg från årskurs 6 samt nationella prov från årskurs 3 med avsikt att just finna de elever som behöver extra stöd och hjälp. Alla barn skall kunna utvecklas i sin takt men de som halkar efter kan behöva extra stöd under längre eller kortare tid. Det viktiga är att de hittas och det de kommer nationella proven att hjälpa till med.

Det som också är viktigt är att när man ger varje elev den utmaning och stöd den behöver kommer även de som är duktiga få möjlighet att utvecklas i sin takt utan att vänta in de andra.

Just i år är nog det enskilt viktigaste året för svensk skola sedan den allmänna folkhögskolan infördes 1842. En rad reformer ska träder i kraft en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation, en ny gymnasieskola, en ny betygsskala och en helt ny skollag.

Men oavsett reformer är det den enskilda läraren och dennes möjligheter att kunna utöva ett gott arbete som är det viktigaste. Ingenting i skolans värld är så viktigt som den enskilda läraren och därför är det viktigt med hög lärartäthet och möjligheter till att bedriva bra undervisning.

Vårt mål måste vara att våra barn längtar till och känner trygghet i våra lärare och våra lärare känner att de kan bedriva ett bra och uppskattat arbete.