onsdag 10 augusti 2011

Här är gôtt att vara.


Nu är arbetet i fullgång med att bygga butik efter butik vid infarten från Skararondellen. Givetvis kommer det att bli ett område som många kommer att stanna till vid antingen via planerad resa dit eller när man tänkte besöka Lidköping och kommer från det hållet.
Vi måste göra vad vi kan för att hålla centrum vid liv och se till att dessa besökare fortsätter in till centrum efter besöket i Änghagens köpcenter. Men jag måste säga att jag är förvånad vad lite som görs för att profilera centrum som turist eller handelsresemål. Infartstavlorna som skall informera om vad som händer i Lidköping lockar ingen att stoppa till eller planera in ett besök de symboliserar på ett tråkigt sätt hur vi proaktivt hanterar turistfrågan. Vi behöver ha mer sommaraktiviteter, kampanjer, aktiviteter vid Lidan/Vänern och i centrum under semesterperioden. Skall Lidköping växa och ha ett fortsatt attraktivt och livligt centrum med bl.a. torghandel så kan vi inte bara ordna aktiviteter för oss Lidköpingsbor utan måste få andra att vilja åka hit och gynna våra handlare. Mycket hedervärt är de privatiniterade Hjulafton och stadsfest på torget men vi behöver mer.