onsdag 23 mars 2011

Landsbygden en del av regionen

Hela regionen skall leva är något som så ofta nämns av politiker och tjänstemän när det handlar om relationer mellan storstad och småstad.
Jag anser det är minst lika viktigt att även prata landsbygd och möjligheterna att kunna bo i just landsbygd vare sig man har sitt arbete där eller pendlar.
När det gäller vårt närområde i form av Kållandsö måste vi tillse att vatten och avlopp kan dras fram snarast. Detta inte enbart för boendestandarden utan även för själva miljön gällande avloppen.
Att inte alla boende på Kållandsö har enats får inte betyda att de som enats och är klara måste invänta de andra.
Det är av största vikt att arbetet kan påbörjas omgående då boende på Kållandsö behöver få reda på vad som kan bli verklighet eller ej så de kan planera.