tisdag 14 december 2010

Var är de muslimska föreningarna?

Är det inte dags för de muslimska föreningarna att fundera på hur de skall få oss infödda Svenskar med den enda kunskap om religion kommer från just det tidigare så kristna Sverige att se skillnaden på Muslimer och Islamister.

Man måste förstå att allt handlar om kunskap.... utan kunskap kommer okunskap och därmed den lättaste vägen till avstånd och vi och dom.
Jag tror att 95% av alla i Sverige vill dela med sig och ha en öppen famn jag är så naiv så jag tror det beror på den kultur som är uppbygd via att kristendommen haft ett så starkt grepp om Svenskarna fram tills för bara några år sedan.

När vi slog oss fria från kristendomens makt blir det som med så mycket annat en pendelsväng åt totalt andra hållet. Knappt någon konfirmerar sig, inga skolavslutningar i kyrkan och det förekommer får prästen näst intill enbart säga hej och välkomna så ingen skall känna att det är något religiöst och framförallt inte kristet m.m.
Jag har hört många som liksom mig säger att mycket av det oprovoserade våld, minskad empati och ohövlighet har kommit som en del ifrån minskad religiös uppfostran men vi är ändå beredda att ta det då friheten är mer värd...(framtiden ger kanske ett annat svar) Själv vill jag ha mer religionskunskap och "empatiutbildning" i skolan.

De som idag är äldre har en gedigen kunskap om kristendom men kanske inte så mycket om andra religioner, de som är medelålders har gått i söndagsskola men sen tog det stopp och de som idag är unga har kunskap om olika religioner på en mycket låg nivå.


I samband med denna pendelsvängning ökade invandringen och det med nya medborgare som i många fall har en gedigen kunskap om sin religion vilket i många fall är hämtat från Koranen Att vara muslim är något som inte är främmande att säga.

Inget att undra på att vi får en konflikt när infödda Svenskar aktivt minskar sin kunskap om religioner och anser detta vara näst intill en frihetsrörelse samtidigt som många nysvenskar säger sig vara muslimer och stolta över det.

Konflikten består inte bara i okunskap utan också i inställning till religion och hur man låter sig "underställas" en religion likt kristna gjorde för inte alls länge sedan.

Ärligt tror jag alla tillåter andra att vara troende men muslimska föreningar måste ta på sig att utbilda Svenskar i vad det innebär att vara muslim, Islamskt troende och skillnaden på det och att vara Islamist.

Det räcker inte att hoppas att förstående svenskar skall förstå att Islamskt troende inte är samma som att se västvärlden som ett hot och inte bli rädda och misstänksamma.

Man måste förstå att svenskar är i en religiös frigörelseperiod där man ser tillbaka på vad tidigare religiös makt stog för i både fördelar och nackdelar.