torsdag 25 november 2010

Valfrihet


I fredagens NLT "attackerar" Annika Eclund (riksdagsledamot för KD), Nyamko Sabuni och genom att jämföra med vad KD tycker även Folkpartiet som helhet. Inlägget var i mitt något som absolut inte får vara obesvarat och sände förslag på svar till Nyamkos pressekreterare för samsyn och därefter till NLT för en förhoppning om publicering då de efterlyste svar på debatt. Ännu har inget kommit in men klipper in inlägget här:

"Att Folkpartiet skulle vilja avskaffa valfriheten som Annica Eklund (KD) skriver är som att tro att präster i Svenska kyrkan vill avskaffa kristendomen.

Vi folkpartister har alltid valfriheten för familjer och företagande som kompassriktning i våra beslut oavsett om det är på Europaparlament, Riksdag och regering, region och kommunal nivå.
I Lidköping är vi förespråkare för alternativ inom just barnomsorgen både vad gäller tider och i utförande.

Det som är nytt från regeringens sida i nya skollagen gällande verksamhet utanför förskola är att den numera även är reglerad med ett eget avsnitt. Avsikten med detta är att oavsett val av barnomsorg skall föräldrar veta att barnet får förutsättningar för fortsatt lärande. Vi vill hålla samma kvalitet på kommande dagbarnvårdare som idag. Och med tydligare skollag kan vi göra det. Det är en liberal politik för både valfrihet och kvalitet."

Det jag inte förstår är att Annika och då kanske även KD som helhet då hon skriver som riksdagsledamot är att valfrihet i tex. omsorgsval inte behöver betyda valfrihet i kvalite. Politiker har ansvar för att sätta krav på just ramar i kvalite när olika alternativ skapas.