måndag 30 augusti 2010

Måste vi ha en integrationspolitik?

Har i debatten om RUT avdragets vara eller icke vara stött på resonemang som. "Filippinska tjejer skall inte utnyttjas som städhjälp åt rika". Har även ett flertal gånger i valkampanjandet stött på frågor som hur ser ni/du på invandrare?

Jag tror ärligt att vi måste ta tag i detta resonerade och ändra synsättet på invandrare.
Min egen åsikt är helt klar. Det är ingen skillnad på om du kommer till Lidköping från Lund eller Aleppo i Syrien.
Har du efter prövning fått uppehållstillstånd så gäller samma regler, normer, möjligheter, svårigheter m.m som vem som helst oavsett om du kommer till Lidköping som Thailänsk kvinna pga förhållande med någon man som bor i "stan", politisk flykting eller flyttar till stan från Lund för arbete eller för att man rent allmänt gillar Lidköping.

Är man arbetslös, är man dålig på Svenska språket, behöver man vidareutbildning, har man psykiska trauman, har man ekonomiska problem, har man ...... osv så är det samma utmaning vad man än hade för adress tidigare och skall då hanteras på samma sätt liksom om jag är kort eller lång.

Bara för att förtydliga så är min fulla övertygelse att ingen och då menar jag återigen oavsett var man bodde tidigare eller bor idag vill leva på bidrag. Alla vill ha arbete och försörja sig själv, sin familj och bidra till landet oavsett ålder, kön..... m.m. Vi har nu en jobbpolitik i Sverige där mindre lever på bidrag och fler är i arbete detta skall självklart inte gälla enbart oss infödingar.

Så länge vi behandlar folk olika så ser vi olika på folk och det finns ingen anledning till detta.
Min integrationspolitik är därför lika behandling, lika krav och möjligheter som vem som helst.