onsdag 11 augusti 2010

Folkomröstning


Jag förstår ärligt inte hur man kan vara så fräck, odemokratisk och vårdslös med skattepengar så att man t.o.m. styr en folkomröstning.
I Lidköping så har majoriteten köpt in ett stort hus för att ha till kulturevenemang man ville t.o.m. likna det med fryshuset i Sthlm.
När det sedan blir dags efter många års väntan på att ordna till Biblioteket så tar man som jag ser det helt naturligt och planerar för att lägga det i kulturhuset. ( Det var ju att ha kultur i huset som var syftet med inköpet)

Alla vet vi att förändringar skapar debatt oavsett vad som skall förändras och givetvis blommade det upp det i samband även i samband med detta.
Vad gör majoriteten då? jo kardinalfelet att tiga och tiga och låta debatten leva sitt eget liv och därmed skapa spekulationer om vad som kan göras istället för att flytta. Ju längre tiden gick utan någon klarhet i varför flytta och nackdelar med att vara kvar så växte givetvis spekulationer från alla håll och mer idéer om vad som kan göras gavs näring.
När allt gått så långt så att några t.o.m. hotade med folkomröstning så valde majoriteten att istället för att lägga fakta på bordet med för och nackdelar att själva lägga fram förslag om folkomröstning gällande lokaliseringen av biblioteket.

Har man nu valt en metod med folkomröstning för att låta medborgarna få välja så borde det väll i naturlighetens namn vara en folkomröstning som ger klarhet i det som gavs näring i debatten dvs. de olika alternativen.

Men det verkar inte komma någon information som kan klargöra om dessa spekulationer om alternativa placeringar är möjliga både praktiskt och ekonomiskt eller om det går att modernisera där nuvarande läge är innan själva valet.

Skall vi då rösta med enbart ett alternativ framme och kunna ta ställning till om det är bra eller dåligt utan att kunna jämföra med något annat? (Att jämföra med befintligt bibliotek räknas inte för det har aldrig varit med i debatten)

Om så är fallet är själva omröstningen enbart en bluff och till för att lösa det politiska misslyckande som blev tack vare att man inte bemödade sig att gå ut och informera med fakta om varför beslut togs att ta fram arkitektförslag och besluta om placering i kulturhuset.

Slösa inte med skattepengar om det inte tillför något värde och få oss inte att tro att det handlar om att vilja lyssna på medborgare om det bara finns ett förslag.