tisdag 6 juli 2010

Hela livet skal levas

För Folkpartiet är det just individen som är den viktiga. Vi vill skapa ramar och möjligheter att utöva självbestämmande och valfrihet. Stat och kommun skall inte bestämma över detaljer så länge jag håller mig inom ramarna.
Vi vill nu ta nästa steg i att utvidga ramarna för ett bättre liv genom att införa tre nya garantier inom äldreomsorgen.

Parboendegaranti, vi vill införa en lagstiftning som garanterar äldre par att leva tillsammans oavsett olikheter i vårdbehov. Det finns många tillfällen där delat boende kan vara bäst för en eller bägge parter men det skall finnas valmöjlighet. Kommunen skall inte dela äldre par som vill bo ihop.

Välja – mat – garanti, vi vill att äldreboenden ger bättre valmöjligheter i mat och dryck. Hur många anställda nöjer sig med en rätt och samma restaurang/matställe 7 dagar i veckan? Varför skall jag nöja mig med det bara för jag är äldre?


Ut och gå garanti, vem vill sitta inne när solen lyser ute?, vem vill sitta inne när snön ligger vit och fin ute? Hur instängd känner man sig inte om man vill men inte får gå ut? Helt klart måste vi ha en garanti som ser till att lösa detta.

För att snabbt se till att det blir genomfört vill vi avsätta en miljard som kommuner som börjar leva efter dessa garantier kan hämta finansiering från.

Man kan undra varför vi måste införa dessa garantier och svaret på det är som jag började i artikeln, Kommun och stat skall inte bestämma hur jag lever mitt liv.
Vi vill skapa ramar för individens självbestämmande och valfrihet.