måndag 31 maj 2010

Äntligen

Nu är vi igenom Hallandsåsen efter 18års borrande!!!! 18 år vad har inte det kostat i miljöförstöring och pengar. De Röd/gröna vill satsa på snabbare tåg för att vi skall komma fortare fram mellan A-B. Jag tycker ärligt inte det är det som är problem i tågtrafiken idag. Den del av Sverige där snabbtåg är tänkbart består inte av några långa sträckor och därmed är tidsvinsterna marginella. Satsa på avlastande tågnät så att köer undviks och fler tåg kan gå istället så att störningar undviks och tider hålls. Det ger mycket bättre effekt än att lägga oerhört mycket pengar på att spara några minuter. Har inte just Hallandsåsen lärt oss det. Mycket pengar för lite vinst.