onsdag 21 april 2010

Indier överallt


På senare år är det oftare och oftare som jag i jobbet har kollegor från Indien. När vi för några år sedan arbetade med Basel2 projekt (hur kapitalbasen i en bank skall fördelas i förhållande till risk)hade vi ett gäng Indier anställda som utförde mycket avancerade beräknigsmodeller och statistik underlag. När jag nu arbetar i strukturomvandlingsprojekt har jag återigen Indiska kollegor som svarar för avancerad programmering Helt klart är att de är supersmarta och står för relativ unik kompetens. Hur har det blivit så här??
Sverige är ett land, långt borta från Indien och det är givetvis bara en liten bråkdel av alla Indier som jobbar utanför sitt land som gör det i Sverige.
Indien är på väg att gå om Kina som det land som har störst befolkning och det påverkar givetvis att jag och Ni andra träffar på Indier i kvalificerade jobb i Sverige.
Vi i Sverige måste därför för att klara oss globalt ta i ännu mer och se till att än fler än idag får universitet och högskoleutbildning. Nu är det inte utbildningen i sig som gör oss konkurrenskraftiga utan kvalitén på utbildningen och att fler klarar av kvalificerad utbildning.