lördag 13 mars 2010

Demokrati måste värnas

Vi har alla skyldighet att ta ansvar vare sig vi är elev i skolan, förälder, ledamot i valberedning osv. Samhället kan inte ta över vårat ansvar. Som elev måste jag ta ansvar för att infinna mig på lektionen, göra vad jag kan för att inhämta kunskap, ha läst läxan m.m. Skolan skall stötta mig och hjälpa till där och när jag har behov. Som jag skrivit så många gånger skall politiken skapa möjligheter men ansvaret ligger på var och en och politiken skall inte tvinga medborgare till olika saker. Att V inte vill ha betyg i skolan för att det är orättvist köper jag inte. Det är inte orättvist att en del tar ansvar och lyckas och det finns ingen värld där alla är lika och så skall det inte vara. Att S nu vill införa kvotering till styrelser är dessutom att brutalt bryta mot demokrati och istället styra valbereningar i deras val av kandidater till styrelser.

Idag har FP lagt fram ett förslag som går ut på att vi måste värna forskning och utvekling i vårt land. Astra Zenica lägger ner sin forskning i Lund och vi kan inte längre bara se på utan måste agera. Genom att sänka skatten för utlänska forskare och forskningsföretag kan vi bryta trenden.