måndag 21 juni 2010

Biblioteket i Lidköping

Att biblioteket är en av våra viktigaste inrättningar märks på det intresse och det fokus frågan om dess läge fått. Att det nu även planeras för folkomröstning är om något ett bevis för detta.

Alternativen känns däremot mycket undermåliga och det är just det som skapar debatt i frågan och det som vi i Folkpartiet reagerat på.

Som jag ser det finns det enbart två saker som är klara. Biblioteket i dess nuvarande lösning fungerar inte och måste ändras radikalt gällande både miljö och logistik samt det att Sockerbruket har yta och det finns ett färdigt förslag som går att sjösätta för att få ett toppmodernt och bra bibliotek.

Att det blivit debatt i frågan beror på att rykten sprids om att biblioteket skulle kunna byggas om till ett modernt och väl fungerande bibliotek på nuvarande plats samt även en liknande lösning i fd. försäkringskassan. Dessa rykten och uppgifter borde ju utredas innan ett Sockerbruks alternativ verkställs eller avfärdas.

Det är klart att det blir debatt i frågan fram tills det är klarlagt om det går eller om det inte går att få ett bra bibliotek i nuvarande lokaler och det är just det som vi i Folkpartiet vill att man tar tag i.

Att folkomrösta om frågan klargör inte om biblioteket kan vara kvar eller ej för biblioteket måste byggas om och det vet vi ju inte om det går.


Jag tror majoriteten i Lidköping blivit lite fartblinda och lyckats genomföra snabba beslut och därefter verkställt med rasande fart utan att någon direkt ifrågasatt eller opponerat sig.

Motorstadion och Arenahallen är exempel på det. Arenahallsbygget var så gott som påbörjat innan formellt beslut togs och debatterna emot bygget kom först igång på allvar när bygget var färdigställt.

När det nu han bli livlig debatt om biblioteket innan man lyckats få igång bygget i Sockerbruket gjorde att majoriteten blev ställd och försöker lösa det via folkomröstning i stället för att ta fram fakta och därmed ta död på debatten.

Låt oss inte hamna i ett nej till Sockerbruket via folkomröstning och med enda alternativ att verkställa detta nej med är att låta bibiloteket vara som det är idag!