måndag 1 mars 2010

Jämlikhet


Sverige tillhör ett av de mest jämlika länderna i Världen och man kan undra hur det blivit så.
Jag tror det är för att vi haft målmedvetna föräldrar som uppfostrat jämställdhet och att politiken skapat möjligheter för att kunna genomföra jämlikheten genom att tvinga fram utrymme för jämlikhet.
Att lagstifta om jämlikhet tror jag däremot inte på, det är som att tvinga barn att äta mat man inte gillar bara för att man skall lära sig. Hur mycket längtar man efter just den maten resten av livet och vad går man miste om tack vare att tvånget skapade olust. Om man ser på Island som skall vara föregångsland gällande delad föräldraförsäkring och då genom att pappor tar ut det som är lagstiftat att de inte kan dela med sig av till mamman. Visst pappor/mammor tar ut dessa lagstiftade dagar men hur ansvarsfull är man i praktiken. Jag vill säga att man inte är speciellt långt framme om det gäller att dela ansvar och vilja ta del av barnen och hänvisar det till att Pappor på Island inte tar ut VAB dagar när barnen är sjuka. Med andra ord man kan inte tvinga fram delaktighet men man kan tvinga fram stelbent beteende och är det det vi vill?? Nej säger jag men inte Vänsterblocket!!!
Politiker skall skapa utrymme och möjligheter men inte gå in och lagstifta om hur familjer skall dela upp familjens olika områden.
Pappor är ochså människor som vill umgås med barn och familj så ge möjligheter och tvinga inte fram det. Vem vill bli tvingad.
Min egen Pappa var en av de första som var hemma när möjligheterna skapades och blev då intervjuvad i Radioskaraborg för det var något unikt.
En bra sak för att få alla i familjen att ha tid med familj, fritid och arbete är att regeringen infört möjligheter till avlastning hemma genom skattesubvention via det sk. RUT avdraget.