måndag 22 februari 2010

Bakom varje brott finns det minst ett brottsoffer

I natt hemkommen efter några fina dagar på konferens i Sthlm och en frisk och uppleveserik hemresa med tåg från Sthlm.
Skall skriva lite mer om det under eftermiddagen så jag lägger in min debattartikel för dagen så länge.....
---
I Lidköping var det under 2009 nästan 11 anmälda brott per dag. (3.919 under hela året) Vi vet alla att den siffran är mycket högre om vi räknar med de brott som inte anmäls.

Det betyder att vi har mer än 11 st. varje dag året runt inkl. lördag och söndag som blir drabbade av att någon annan person förstört deras dag eller ibland tom hela livet. Situationen med att vara brottsoffer är något vi sällan pratar om eller har med i debatten. Unga som blir utsatta för brott vågar ofta inte anmäla känner många gånger att det inte är någon mening att anmäla brott som begåtts mot dem själva eller som de varit vittne till. Brottsofferjourer landet runt spelar en stor roll med att motverka detta genom stöd och utbildning.

Vi måste alla hjälpas åt att motverka dels att brottsoffer far illa och inte vågar anmäla brott samt motverka brottsligheten så att antalet brottsoffer kan minskas.

För att bekämpa brottsligheten har vi bl.a. under året fått flera poliser och regeringen har agerat för att i tid ta tag i ungdomar som är på väg att allvarligt hamna snett i samhället. Från 1 juli i år kommer utökade möjligheter för polis och socialtjänst att agera genom förhör / utredningar och även drogtester på ungdomar från 15 år. Ungdomar som är på väg att hamna snett måste genom snabba insatser kunna ledas in på rätt spår igen.

Lagändringen den 1 juli sätter även brottsoffret i ett bättre läge genom att man skall kunna få sitt brott utrett även om det är att som brott att betrakta som mindre allvarligt men drabbar mig som offer allvarligt integritetskränkande eller medför stor ekonomisk skada.

Jag tror även att vi vuxna måste agera vuxna och våga säga ifrån när vi märker att unga och andra agerar ovärdigt via kränkande ord eller handling mot någon annan. Det är ju vi alla som är samhället och via vårt gemensamma agerande står för normerna. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.