torsdag 16 januari 2014

Sverige vid sidan om en global finanskris

Hur kommer det sig att Sverige har lyckats ”tuffa på” och kunnat klara sig så pass bra med ökad sysselsättning och generellt förbättrad livskvalitet för medborgarna till skillnad från övriga länder?

Jag anser det beror på ett antal faktorer. Dels har inhemsk konsumtion kunnat bibehållas genom att löntagare fått mer i plånboken vart år via löneökningar samt jobbskatteavdrag. Sverige är ett exportberoende land vilket har påverkat många företag som sett minskad orderingång från länder som inte klarat att upprätthålla sin konsumtion. Detta är en av anledningarna till att många företag permiterat och även sökt minskade produktionskostnader genom produktionsförflyttningar till låglöneländer. Företag som producerat och sålt till inhemsk konsumtion har inte mött samma problem.

Något som dessutom påverkat är att vi genom hela krisen haft en mycket stabil baksektor. Den senaste och pågående globala krisen är den andra av två större kriser som inträffat under de senaste 100 åren. Den startade 2008 via Subprimekrisen i USA vilket ledde till att flera banker gick i konkurs såsom anrika och stora Lehman Brothers. Här kan man verkligen säga att ju större man är destu tyngre faller man. Denna konkurs skakade om hela världen och helt plötsligt var inget säkert längre.(den andra var 1929 med den stora depressionen som blev en följd av börskraschen).

Den nuvarande finanskrisen startade via ett flertal faktorer och det har kommit många ”svar” på hur den inträffade. Men generellt är att det var en mix av högt risktagande, svårbegripliga finansiella produkter, små kapitalbuffertar och bristande tillsyn genom både brister hos tillsynsmyndigheter samt missvisande kreditbetyg från kreditvärderingsinstituten.

Detta skapade en osäkerhet mellan banker som inte litade på andra banker genom att man inte vem som satt med ”svarte Petter” i olika större konkurser och belåning i krisande länder såsom Island och de Balitiska länderna. Som en följd av detta slutade banker att låna ut pengar till varandra och räntorna sköt i höjden.

De svenska storbankerna, som genomlevde en bankkris i början av 90-talet, 0ch var med lärdom av denna på många sätt bättre rustade än sina europeiska kollegor vilket tillsammans med snabbt agerande från den svenska regeringen förhindrade att krisen fick allvarligare följverkningar i Sverige.

De senaste åren har krisen även lett till att flera europeiska stater, såsom Grekland, Irland, Spanien och Italien, hamnat i tuffa statsfinansiella kriser och nu behöver reparera sina ekonomier. För många företag och familjer har krisens effekter varit ödesdigra. Till skillnad från i Sverige har de haft stigande låneräntor, förlorade jobb och kraschade fastighetsmarknader har påverkat såväl det stora företaget med ambitiösa investeringsplaner som barnfamiljen med bostadslån och små ekonomiska marginaler.

Detta samtidigt som vi i Sverige återigen slår rekord på rekord gällande utlandsresor, handel, sparande m.m.

Skulle vi inte politiskt stimulerat en inhemsk konsumtion, ökat antalet sysselsatta samt haft stabila banker finns det inte mycket som talar för att vi inte skulle hamnat i korgen bland krisländer.


via WordPress http://ift.tt/1dy7lya

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar