onsdag 16 oktober 2013

Sverige är vaccinerat mot den globala lågkonjunkturen

Jag tycker det är konstigt att ett av de största skälen till att Sverige lyckats hålla uppe en god inhemsk efterfrågan och därmed undvika den katastrof vi sett i övriga Europa för så många länder. Via framförallt jobbskatteavdragen har den absolut största andelen av hushåll haft en framtidstro och ökad köpkraft. Detta har genererat konsumtion och därmed arbetstillfällen istället för bidragsökningar. Detta har varit den absolut bästa vaccinet för att inte smittas av den globala lågkonjunktur som härjat och skördat många länder på sin väg. När dessa länder drabbats har det drabbat alla skoningslöst och framförallt arbetslösa, bidragsberoende och pensionärer. Nu närmar sig ett stadium där länder reser sig i Europa och därmed kommer även den externa efterfrågan att öka och inhemsk stimulans därmed minskar i behov.


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1038

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar