onsdag 28 augusti 2013

Syrien


Precis i den stund när det verkade som om ett militärt ingripande i Syrien var längre bort än någonsin har det nu snabbt vänt. Nu är allt annat än ett ingripande av något slag en fullständig omöjlighet.  Kan inte regimen på något tillfredställande sätt förklara varför man väntade så många dagar på att inspektörerna skulle få tillgång till att besöka platsen för giftgasattacken verkar allt annat än deras skuld obefintligt.

Jag kan dock inte förstå hur man i mina ögon kan vara så rent av dum att man 2 dagar efter att man för första gången släppt in FN observatörer med avsikt att just granska om giftgasattacker skett tidigare skulle ta vara på tillfället och genomföra en attack just då.

Förstår heller inte hur man kan genomföra denna provokation i ett läge där det dels är minskat förtroende för att det finns en opposition som kan ordna stabilitet efter ett regimbyte samt instabiliteten i kringliggande områden snarare kan bli än värre efter ett militärt ingripande i Syrien i dagsläget.

Men trots dessa frågetecken kan provokation på provokation ihop med hot om att vid ingripande kommer man ej att lyckas ej få pågå. Det handlar inte enbart om Syrien och den situation vi har just nu utan även om att vi ej får sända signaler till kommande diktatorer var de än kan infinna sig att det ej är ok att förtrycka sitt folk på detta sätt utan att Världen reagerar.

Det militära ingripande som nu måste göras behöver följas upp med en stabiliserings plan och jag är rädd att USA mfl. enbart kommer att ingripa med ett antal bomber för att visa att de ingrep som utlovat.  Jag är rädd att de inte göra någon helhetslösning då det skulle störa te.x. Iran, Kina och Ryssland.