måndag 10 december 2012

Dagens Kommunfullmäktige

Dagens kommunfullmäktige gick relativt snabbt även om det på agendan var viktiga punkter såsom investeringsbudget och FÖP:en gällande nya Hamnstadsområdet. Vi fick även en av våra motioner besvarade som denna gång gällande utökad möjlighet att åka buss. Vi vill ha utökat utbud både vad gäller antal linjer så fler kan åka men även gällande tider så att tex. ungdomar kan åka buss hem från träningar eller besök hos kamrater även om man bor utanför stadskärnan.
Gällande Hamnstaden kommer det att bli riktigt bra när den väl kommit så långt som till byggnation. Men det tar tid och ingen vet idag när inflyttningar kan börja ske.
På fullmäktigemötet var även en ny ledamot från Svenskarnas parti på SD plats vilket troligen inte missats av någon i detta land då all media var på plats. Mer om detta i ett annat inlägg.