måndag 10 december 2012

Ny ledamot i Kommunfullmäktige

Nu skall jag kosta på mig att skriva ett inlägg som många kanske inte tycker är  politiskt korrekt. Men vad säger man.. ändamålen helgar medlen.
Dagens Kommunfullmäktige blev en medial cirkus där ett stort mediauppbåd trängdes med ett minst lika stort antal personer från vaktbolag, Säpo och övrig polis. Utanför huset där fullmäktige höll sitt möte cirkulerade många vanliga och piketpolisbilar. Varför denna cirkus ja  inte var det för att vi beslutade om Kommunens investeringsbudget 3 år framåt eller andra beslut, nej inte ens för att vi i FP fick en motion besvarad ang. utökad busstrafik inom Kommunen. 
Svaret på varför detta uppbåd av ”besökare” är att vi fått en ny ledamot som kommit in i fullmäktige därför att vi har så generösa demokratiska regler och dessutom inte motar bort någon som behöver stöd och hjälp.
Jag skall förklara... 
Personen i fråga kommer från ett parti som är så litet och har så udda åsikter att de inte stöds av tillräckligt många för att få en plats i fullmäktige av egen kraft. För att komma in så skrev därför sex stycken personer själva namnet på en av sina medlemmar för hand på Sverige Demokraternas valsedlar, det var troligen där det de ansåg sig ha sitt alternativparti med likvärdiga åsikter. När nu SD blev av med en ledamot i fullmäktige och inte hade fler egna namn på valsedlarna så kom turen till dessa handskrivna lappar.
Förstår inte hur ett parti som säger sig värna skattepengar via sin förvridna människosyn och som säger att bara vissa hör hemma i detta land kan tycka det är ok att snika in på ett annat partis bekostnad och kosta skattepengar utan att de gjort något för att förtjäna detta utrymme.  Om de ändå levde som de predikar kunde de kanske förtjäna någon som helst förståelse även om jag anser de har idiotiska åskter.  Detta sätt att snika in på andra partier har sedan länge ansets felaktigt och utredning har sedan länge pågåt för att se över detta sätt. Jag respekterar till fullo de demokratiska regler som vi har och därmed personens rätt att vara fullvärdig ledamot. Däremot funderar jag på hur det står till med moralen.
Jag tycker detta parti har en fullkomligt vidrig syn på människor och det kommer att märkas om de framför sina åsikter i fullmäktige.
 
Aftonbladet SVD NLT Lidkopingsnytt Expressen