tisdag 20 november 2012

Unga behöver unga förebilder.

Vid senaste Kommunfullmäktige sammanträdet i Lidköping antogs Folkpartiets motion om att starta upp arbetet med att utse årets ungdomar i Lidköping. Nomineringen av dessa ungdomar kan ske genom företrädare för skola, socialtjänst, föreningsliv, samt elevråd
I lärande och fostrande syfte kan man välja två vägar. Man kan peka på det som är dåligt och uppmana till att så skall man inte göra eller så kan man visa på bra saker och uppmana till att följa efter de goda exemplen.
Från Folkpartiets sida vill vi gärna lyfta upp de goda exemplen så att man får en positiv spiral därav att vi agerat för att utse årets ungdomar i Lidköping.
Unga behöver unga som förebilder och vi vuxna behöver uppmuntra goda initiativ bland unga för att stärka och fostra.
Klimatet mellan barn och unga hårdnar och kränkande språkbruk blir för en del vardagsbruk.  Lidköping behöver dessutom som alla kommuner i Sverige få en ökad befolkning för att klara av framtidens omsorg och övrig välfärd. För att göra det är invandring en naturlig del. Att komma som ny till en grupp är ofta både nervöst och inte lätt oavsett ålder och bakgrund. När man som nyanländ till Sverige skall försöka lära sig alla våra traditioner, regler och hur man skall bete sig i olika situationer är en jobbig period för inte minst barn och unga och det vanliga är att de som sticker ut blir mobbade på olika sätt. Här behöver vi vuxna visa på att vi uppmuntrar bättre beteenden och visa på goda exempel för att underlätta överbryggningen till vårt samhälle
Bland våra barn och unga finns de som under kortare eller längre perioder har större utmaningar än andra utav många olika anledningar. Att under dessa perioder när man är svag dessutom hamna i situationer där man pekas ut bland andra ger många gånger sår för livet. Här måste vi agera för att uppmuntra de som vågar bryta negativa mönster och stå upp för de som behöver.
Liksom vi utser och premierar goda idrottsprestationer, Lidköpíngs ambassadörer , årets företagare m.m.är det nu i samma anda dags att uppmärksamma ungdomar som på olika sätt visar mod och aktivt arbetar mot kränkande handlingar, främlingsfientlighet, gängbildningar och våld.