fredag 17 september 2010

Sjukskrivning

Då var fokus på en av skillnaderna gällande vem som skall få vara sjukskriven eller ej. De röd/gröna lät de svaga ligga och betalade för att slippa få dem på benen igen. När nu Aliansen ändrat fokus och istället vill hjälpa igång så många som möjligt är det inte bra enligt de röd/gröna. Vi pratar om att ungdomsarbetslöshet är den värsta arbetslösheten för att de känner sig onyttiga, obehövda och passifiseras och har svårare och svårare att komma igång i arbete. Just detta är viktigt även gällande de som varit sjukskrivna. Att vara febersjuk, cancersjuk m.m. är ofta helt sjuka och skall inte arbeta men om jag är skadad i vänster hand kan jag jobba med höger osv. Att som tidigare 100% sjukskriva alla för minsta åkomma och sedan inte följa upp och hjälpa tillbaka är att förstöra människor. Att man hittar enskillda fall där försäkringskassan gått för långt är naturligt men ändå oacceptalet. Förut förtidspensionerades massor av människor unga som gamla trots att de kunde gå tillbaka till arbete och det är även det totalt fel.
Sjukförsäkringen är en försäkring vid sjukdom. Det finns ingen som tror och räknar med total ersättning för sin bil när man fått skada på framvagnen. Tyvärr har vi unde alla år med socialistisk regering ändrat synen på sjukförsäkrning som något man kan använda när man är lite hängig och från detta är det lång väg att återställa. Under denna väg hittas felaktigheter men det betyder inte att systemet och sättet att använda det är fel