tisdag 24 augusti 2010

Skolans dag

Idag är det skolans dag. Tycker det är bra att skolan fått en egen dag men synd att det inte uppmärksammats. Det är lärarnas riskförbund som infört dagen och genomfört lite debatter på olika håll i landet. Själv deltog i Göten nu i kväll. Riktigt roligt och skillnade på skolans uppgift märks tydligt. S/V och MP vill ge mer resurser i form av pengar för att öka antalet lärare och pratar inget om lärarnas status eller fördelning av ansvar mellan föräldrar och skola. Jag framförde flertalet gånger att det är viktigt att se till så att lärarna kan fokusera på det som de vill gå till skolan för dvs utbildning. Uppfostran och moral lärande är föräldraansvar och måste tydliggöras mer.
Gällande lärarlöner så är det viktigt att komma ihåg att reallöneutvecklingen började avta när Göran Persson kommunaliserade skolan. Vi inom FP vill föra tillbaka skolan till staten så att man inte som elev eller lärare skall bli drabbad beroende på vilken kommun man bor i.