onsdag 12 maj 2010

Nu är fakta på bordet

Nu kommer siffror från Försäkringskassan gällande den grupp som varit så omtalad. Det handlar om de som gått ut tiden för sjukförsäkring eller tillfällig förtidspension och inte gått över till arbetsförmedlingen för individuellt program för återgång i arbete. Vid årsskiftet gick maxtiden för sjukskrivning eller tillfällig förtidspension ut för 17500 personer. Av dessa var det 2.000 som inte valde att gå in i arbetsförmedlingens program för återgång i arbete. Nu visar det sig att över hälften av dessa ordnat arbete på egen hand och enbart 5% lever på socialbidrag. Hoppas nu att debatterna kring den sk. okänsliga politiken får en annan vändning nu när fakta är på plats.