måndag 9 november 2009

Synliga och osynliga murar mellan människor.


Det verkar finnas en drivkraft i oss människor som gör att vi vill gruppera oss och andra. Vi pratar kvinnligt/manligt, typiskt Svenskt/ osvenskt, Sportintresserad /icke sportintresserad osv. osv. Anledningen tror jag är att vi söker samhörigheter och förklaringar på beteenden. Men är det inte så att vi oavsett vilka grupper vi hamnar i har total sett har mer gemensamt med andra människor än inom någon grupp.
Ledare har historiskt använt denna gruppering för att skapa rädsla och hat för de som inte tillhör gruppen. Man har även byggt murar och bevakade gränser för att behålla medmänniskor inom gruppen. Gränsen mellan öst och väst är ett typexempel och vi har sagt att det aldrig får inträffa igen. Trots det så har Israel byggt en mur på Västbanken, Nord Korea tillåts låsa in sitt folk från omvärlden.
Ledare har även använt grupperingstrixet för att medvetet skapa hat och därmed legaliserat försök till utrotning av t.ex. judar under andra världskriget och under kriget på Balkan i slutet på 90-talet.
I Sverige lever vi i trygghet och utan oro för liknande händelser, men frihet och trygghet får aldrig tas för givet. Vårt agerande i olika situationer är förenklat en kombination av vår historia som gett oss kunskaper och våra framtidsplaner. För en trygg framtid i frihet är det vår skyldighet som föräldrar och vuxna att inte bara prata framtidplaner med våra barn och unga utan även informera om historien och faran med gruppering i vi och dom. Muren mellan öst och västtyskland känns overklig idag men finns i annan skepnad i både synliga och osynliga murar mellan oss människor runt om i Världen. Vi måste hjälpas åt att prata mer om likheter istället för olikheter.