tisdag 4 augusti 2009

Sverige och integration

Integration är ett brett ord som används ofta men jag undrar om vi pratar om samma saker och hur mycket vi tänkt efter. Jag anser att integrering gällande invandrare är att informera om gällande lagar, regler och framförallt outtalat förhållningsstätt mot medmänniskor. Om man sedan håller sig till gällande regler är det helt fritt enligt min mening att bosätta sig var man vill, vara med i vilka föreningar man vill, tillhöra vilka religioner man vill osv. Att ingegrera sig i vårt samhälle är enligt min mening inte att bli "Svensk" utan leva enligt Svenska normer och regler. Skulle jag "100% Svensk" inte få tillhöra vilken religion jag vill eller bosätta mig var jag vill?? Det är inte det som är det Svenska. Det Svenska är enligt min mening: Att inte prata högt, att följa dagordning på möten, att tycka det är ok att inte få träffa doktor när barnen är sjuka, att finna oss i att ungdommar är stökiga på stan eller i bussar. osv. Vill vi att invandrare skall bli integrerade så är det detta vi skall lära dem förutom lagar och regler.