onsdag 5 augusti 2009

Heja Sverige

Det verkar bli som jag förutspått ( och givetvis hoppats). Med svag krona kommer export industri och turism ( och handel)att dra in massor till stadskassan. Räntan sänks för att motverka kronfall och det ökar investeringarna vilket även det är bra. Nu stiger alla siffror gällande tillväxt och därmed förbättras kronan, vilket skett markant idag. Sverige genom att vara ett litet land med högt beroende av utlandshandel (både import men framförallt export) gör att vi faller snabbare än övriga länder i Europa men även kommer igång snabbare. Hoppas jag får rätt.