fredag 18 april 2014

Politik skall utgå från fakta

Politik ska utgå ifrån fakta så att man på riktigt kan se om genomförda åtgärder leder till rätt resultat eller ej.

När det gäller de förändringar som nuvarande regering infört för att fler skall gå från svarta till vita jobb samt fler skall få lönearbete i stället för bidragsarbete så behöver fakta fram på bordet.

Den källa vi har att tillgå som är den i Sverige mest förtroliga och neutrala är från statistiska centralbyrån SCB.

För att se om åtgärderna nått framgång kan maj jämföra maj 2013 med maj 2006.


I åldern 15-70 år var det i maj 2006, 4.190.700 personer sysselsatta och i maj 2013 var siffran 4.427.500 dvs. en ökning med 303.100 personer.

Tittar man på en mer begränsad grupp dvs. i åldersspannet 20 – 64 år så var det i maj 2006 4.190.700 personer sysselsatta och i maj 2013 var siffran 4.427.500 personer dvs en ökning med 236.800 personer.

Det som även hänt under perioden är att vår befolkning ökat och om vi då ser på samma perioder så har gruppen 15-74 ökat med 425,000 personer och gruppen 20-64 år med 217.300 personer.


Så om vi förhåller oss till gruppen 15-70 år så har 303.100 personer fler arbete men eftersom befolkningen ökat med 425.100 så är arbetslösheten i siffror högre. Om vi ser på gruppen 20 – 64 år där 236.800 fler har arbete men då befolkningen i gruppen ökat med 217.300 personer är arbetslösheten något lägre.


Såsom jag vill tolka detta är att jobbpolitiken lyckas då oerhört många fler har jobb i dag än på den tidigare röd/gröna regeringens tid. Detta under en period där så gott som alla andra länder rasat och fått en riktig massarbetslöshet. Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i Europa.


Att personer som både vill och kan arbeta saknar jobb är inte ok vare för personen själv eller samhället som sådant. Tänk bara på vad skattepengar som vi går miste om som skulle kunna användas till omsorg m.m. MEN skulle inte nuvarande regering via alla åtgärder som riktat sig direkt mot mer jobb och åtgärder för att stabilisera Sverige i den globala krisen skulle antalet utan jobb garanterat varit många många fler.


via WordPress http://ift.tt/1r4LKAS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar