måndag 21 april 2014

Hur skall skola, vård och omsorg finansieras ?

För ett land är det liksom för en enskild person eller familj oerhört viktigt att få in pengar eftersom det man vill unna sig till absolut störst del är beroende av att man kan betala. Med andra ord desto mer pengar man får in desto mer kan man unna sig. Sen finns det givetvis andra faktorer som är viktiga och som inte har med ekonomi att göra.

Antalet skattekronor som ett land/kommun eller landsting får in är avgörande för hur mycket välfärd dess befolkning kan få i form av resurser i skolan, äldreomsorg m.m.

Här går ingen som helst skillnad på synsätt mellan blocken i Svensk politik. Det som markant skiljer är synsätt och agerande för att få in dessa skattekronor som det skiljer sig.

Alliansen skapat fler arbetstimmar genom stimulans via jobbskatteavdrag, subventionerad arbetsgivaravgift, RUT avdrag m.m. Detta har kostat oerhört mycket pengar dvs.ca. 140 miljarder. Man kan häpna över denna gigantiska siffra och bör då samtidigt häpna än mer när man ser att detta skapat ökade skatteintäkter på 157 miljarder kronor dvs, en netto vinst att använda till skola, vård och omsorg med hela 17 miljarder kronor. Som dessutom fortsätter att ge överskott år efter år. 17 miljarder kan sättas i relation till hela summan som kommer in i skatteintäkter på ett år är ca 850 miljarder. Detta tack vare att fler jobbar och därmed betalar skatt. Med andra ord det har fungerat och kommer oss alla till del.


Det som de rödgröna nu gör är att de går till val på den omvända metoden dvs att öka skatterna och ta bort stimulansåtgärderna. De är ännu inte överens med hur mycket. Den uppenbara risken med detta är att antalet arbetstimmar återigen minskas och därmed måste man öka och öka skattetrycket på de som arbetar för att försöka att få in mer pengar.


via WordPress http://ift.tt/1i6PYIx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar