onsdag 9 april 2014

Den nya skolan får ännu ett lyft.

Den nya skolan som har fokus på kunskap och att varje elev skall få en möjlighet att lyckas får via FP-framgångar i Regeringens ekonomiska vårproposition ännu ett lyft.

Det är i dag stor skillnad mellan olika kommuner hur mycket pengar som satsas på skolan och det är även skillnad mellan skolor inom kommuner. Så får det inte vara och för att jämna ut detta går därför går regeringen återigen in med riktade pengar till skolan.

För att ge en så bra start i skolan som möjligt får lågstadiet ett lågstadielyft på 2 miljarder kronor per år eftersom. Där läggs grunden för elevens framgång under resten av skoltiden och därför kommer lågstadieeleverna att få mer tid med sina skickliga lärare. Detta innebär att än mer fokus sätts på att varje barn skall få lyckas. Det är en mycket viktig nyckel att tidiga insatser sätts in för att kunna ge elever det stöd och den stimulans de behöver, innan de kommer alltför långt efter.

Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda elever både läxhjälp och sommarskola i grundskolan från och med årskurs 6. Alla elever har inte tillgång till stöd och hjälp hemifrån, men skolan måste se till att alla elever, oavsett bakgrund, får det stöd de behöver, för detta tillsäts 500 miljoner kronor per år. Dessutom ska fler speciallärare utbildas för att fler elever ska kunna få stöd i skolan.


Folkpartiet som är ett Liberalt parti fokuserar på att få ett så jämställt och jämlikt samhälle som möjligt där alla skall få en jämlik möjlighet oavsett kön, bakgrund och uppväxt. För att lyckas med detta är skoltiden en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i framtiden. Därför fokuserar vi i Folkpartiet en stor del av vår politik på skolan.


via WordPress http://ift.tt/1g8fszM