fredag 7 mars 2014

Det är skillnad på kommun- och rikspolitik

Att jämföra blocköverskridande samarbete på kommunnivå med liknande på Riksnivå är lite grand som det så bekanta jämföra äpplen och päron.

Inom kommunpolitik handlar det i stort om att få enighet och samsyn i prioriteringar av kommunala investeringar och mycket sällan om ideologiska ställningstaganden. När det däremot är riksfrågor handlar det mer om ideologiska ställningstaganden och långsiktiga beslut. Ta tex. jobbfrågan där Folkpartiet vill ha ett starkt näringsliv som i sin tur genererar nya arbetsplatser som i sin tur genererar skattepengar som i sin tur osv. Till skillnad från detta vill Socialdemokraterna öka skattebördan för näringslivet för att med dessa medel genom politiska initiativ skapa jobb vilket i sin tur minskar antalet jobb inom näringslivet då skattebördan är högre och därmed ett ökat behov av att ordna politiskt anordnade jobb.

Med andra ord här handlar det om totalt olika synsätt på att hantera jobbfrågor och så här är det på punkt efter punkt. Därmed skulle det bli oerhört svårt att finna gemensamma lösningar i ett samarbete.


via WordPress http://ift.tt/1oxCFz0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar