torsdag 21 november 2013

Samhällsutbildning för meborgarskap

Jag är glad att Folkpartiets landsmöte efter en lång och livlig debatt beslutade att det i partiprogrammet skall skrivas in att det fordras samhällskunsper för att bli Svensk medborgare. Jag hade motionerat om detta och har många motiv som stödjer detta. Framförallt är det så att vi som individer är välldigt kritiska till personer som ej följer de normer och regler vi har i samhället. Om jag då som person lever här men ej har växt upp i landet har jag inte haft möjlighet att lära mig dessa normer och regler liksom hur samhället fungerar. Hur skall jag då kunna matcha upp de krav jag har från min kritiska omgivning om jag inte fått denna kunskap. Sen är det även kort och gott så att det bra att nya Svenskar får reda på och lära sig hur samhället fungerar.

Med andra ord tycker jag vi tog ett stort och bra steg på landsmötet, nu skall vi bara se till att det blir ett riksdagsbeslut för detta.


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1080

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar