måndag 25 november 2013

Glädjande att HRF numera försvarar sänkt restaurangmoms

Ett av de stora vallöften som den rödgröna sidan utlovat är att höja restaurangmomsen. Denna moms sänktes av regeringen 2012 med avsikt att skapa fler jobb inom restaurangnäringen.

Handelsanställdas förbund går nu ut och ber Socialdemokraterna att ompröva sitt vallöfte.

De rödgröna hävdar att denna sänkning kommit restaurangägarna till del och inte skapat några nya jobb. Jag vill hävda att det har säkert kommit restaurangägare till del och det genom att man kunna få upp lönsamhet på sina resturanger och därmed minskat antal konkurrser och istället fler nyetableringar. Det har även blivit en allt vitare arbetsmarknas på restaurangerna vilket gynnar de som arbetar gällande socialt trygghetsnät nu och vid pensionsålder. Att det blivit fler restauranger samt minskat antal konkurrser betyder även det att mer personal har anställning och det var syftet.

Skulle de rödgröna få möjlighet att infria sitt vallöfte betyder det ökad restaurangmoms och därmed ökade kostnader för restaurangen. Detta medför därmed ökade kostnader för restaurangbesökaren vilket minskar antalet besök och därmed minskad lönsamhet och mindre personal.

Som grädde på moset i att minska personal i branschen kommer vallöfte nummer två från de rödgröna och det är ökad arbetsgivaravgift för ungdomar.


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1082