måndag 31 december 2012

Regn

Så avslutas året med ännu en regnig dag. Det visar sig enligt SMHI´s förnämna statistik att det är det tredje regnigaste året som de har uppgifter om som just avslutas. Medeltemperaturen har varit 0,5 grader över normalt.
Helt klart är vi fortsat på väg in i "sämre och sämre" klimat framöver vilket vi måste lösa om vi skall fortsätta ha ett fungerande liv på denna planet. Vi går inte mot en undergång av jorden för den lär klara sig men vi förstör förutsättningarna för det liv som vi önskar oss.
Vi kan gå två vägar och det är att antingen som Miljöpartiet anser bäst dvs minimera och försämra friheten eller satsa än mer på ny teknik för att lösa vårt behov. Vi behöver se över vårt sätt att leva och skall så göra oavsett miljörisk eller ej men med ny teknik kan vi lösa problemet globalt och inte enbart lokalt.