tisdag 27 november 2012

Skolavslutning i Skolan

Debatt om att inte ha skolavslutning i kyrkan med förklaringar att vi i Sverige inte skall påtvinga någon en speciell tro är enligt min mening en felaktigt nyttjande av frihet.  Att sträva efter att ha ett samhälle som ger frihet i tro och åsikter är inte det samma som att förneka traditioner, åsikter och tro.  Firandet av jul är som bekant i grunden en kristen företeelse även om julen på senare tid mer och mer övergår i konsumtionshögtid. Självklart skall skolor genomföra skolavslutning i kyrkan.
Att skylla på att vi är ett mångkulturelt samhälle som en orsak att ta bort en av våra traditioner är något som inte gynnar någon.  Min erfarenhet är dessutom den att de allra flesta som har annan tro än den kristna anser att avslutning i kyrkan är naturlig och något att bibehålla.
Jan Björklund är som vanligt tydlig i sin och Folkpartiets åsikt i frågan.
SVD Aftonbladet DN