måndag 28 februari 2011

Nya tider

Tekniken ger förutsättningar för oss i arbete, sociala liv samt sättet att leva på många sätt.
Oavsett vad man tycker om detta så blir vi påverkade på flera sätt och tänker kanske inte alltid på förändringarna.
I Arabvärlden pågår nu ett kraftig ansamling för att skapa frihet från förtryck. Denna kamp får sin energi och möjlighet mycket tack vare just nutidens teknik. Genom twitter och Facebook m.m. kan släkt, vänner, anhängare och alla andra ge sitt stöd, ta del av information m.m
De är numera inte isolerade i sin kamp för frihet utan delar den med alla.
Skillnaden fram tills för ungefär bara förra året var att då tog vi del av vad som händer i världen via tv och utsända journalisters telefonsamtal jämfört med dagens konstanta uppdateringar är enorm.
Förr så informerades vi av vad som händer runt om och idag kan vi integrera och vara delaktiga.
Många gillar inte vad som händer i form av teknologi och anser att vi mister själva kärnan i socialt bemötande och värme mellan oss människor. Men flera av dessa skulle inte klara en dag utan sitt invanda sociala samspel på just facebook där de numera blir delaktiga i andras liv på ett helt nytt sätt.
Så vi måste alla hitta vårt eget sätt att förhålla oss till ny teknik men samtidigt inse att färändringen redan är här.