måndag 17 augusti 2009

Partikamper

Jag måste säga att jag ser inte så stor mening med att slåss mot enstaka partier hit och dit. Det som borde och är viktigt är försvara eller kämpa för att få ett samhälle som har de värderingar och normer man anser vara viktiga. Jag anser att kampen skall stå för att ha ett samhälle där alla ges möjlighet att göra rätt för sig men framförallt alla vill bidra. Värna den enskilda individens rätt till ett fritt liv och rättigheten att få uttrycka sig utan att bli stämplad eller förföljd. Sverige skall vara ett tryggt land för de som fått tillstånd att vara här och lika villkor skall gälla för både man och kvinna. Den normala människan finns inte vi är alla enskilda individer som skall samsas och då fordras öppenhet, trygghet och en vilja för alla att hjälpa till.